ADD : Room 2310, Regal Square, #315 South Zhongshan Road, Nanjing,
210001,Jiangsu, China
FAX : 025-84574900 TEL: 025-84574929; 86971685; 83922821
E-mail : weptson@nj-wishing.com